رب خانگی

ترکیبات

ترکیبات

ترکیبات

ارزش غذایی در 30 گرم

انرژی

22.6 کیلو کالری

قند

3.6 گرم

نمک

0.53 گرم

چربی

0

اسید‌های چرب ترانس

0

بریکس

30 - 32 %

در تهیه رب گوجه فرنگی با طعم خانگی چین چین از بهترین گوجه فرنگی منطقه خراسان که عطر و طعم و آرومای مطلوب و رنگ ایده آل دارد استفاده می شود.

در نحوه عمل آوری علاوه بر پروسه معمول تولید همه کارخانجات در فرآیند تولید تغییراتی داده شده که طعم رب خانگی را برای مصرف کننده تداعی می کند.

از نظر فاکتورهای نهایی غلظت ،نمک،رنگ و تمام فاکتورهای شاخص رب گوجه فرنگی در این محصول بالاتر از استاندارد ملی در نظر گرفته شده است.