مسابقه پیامکی چین چین

مسابقه پیامکی چین چین با جوایز میلیونی

قرعه کشی هفته اول مسابقه پیامکی چین چین روز شنبه ۱۹ مرداد برگزار شد و شماره‌های ۷۰ برنده این هفته مشخص و اطلاع‌رسانی شد. شرکت کشت و صنعت چین چین بنا دارد در دو هفته آتی نیز مسابقات مشابهی را برگزار کند و در پایان هر هفته به قید قرعه به ۷۰ نفر از کسانی که پاسخ صحیح را به سامانه پیامکی ارسال کرده‌اند جوایزی اهدا خواهد شد.

مراسم قرعه کشی هفته اول

مراسم قرعه کشی هفته اول مسابقه پیامکی چین چین ساعت ۱۹ روز نوزدهم مرداد ۹۸ برگزار و از طریق پخش زنده اینستاگرامی در صفحه رسمی چین چین پخش شد. تعداد کل شرکت‌کنندگان در مسابقه هفته اول ۱۵۵۲۱۵ بودند که ۱۳۷۵۹۷ نفر از آن‌ها پاسخ صحیح را برای سامانه پیامکی ارسال کرده بودند. سیستم قرعه‌کشی نیز بدین صورت است که تعداد پاسخ‌های صحیح را به ۷۰ گروه تقسیم می‌کنیم و عدد گام را محاسبه می‌کنیم، سپس با استفاده از گردونه یک عدد کوچکتر از عدد گام را به عنوان نفر اول برنده قرعه کشی مشخص می‌کنیم و بقیه افراد با کمک شماره قرعه‌کشی شده و عدد گام از بقیه گروه‌ها انتخاب می‌کنیم که به ترتیب با وارد کردن کد افراد در سامانه شماره موبایل آن‌ها مشخص و اعلام می‌شود.

لازم به ذکر است نماینده محترم سازمان صدا و سیما نیز در مراسم قرعه کشی حضور داشته و بر صحت قرعه کشی نظارت داشتند. در ادامه شماره تلفن برندگان هفته اول مسابقه پیامکی چین چین آمده است.

نحوه شرکت در مسابقه

برای شرکت در قرعه‌کشی کافی است یک بار ویدئوی مربوط به مسابقه پیامکی چین چین را تماشا کرده و به ریتم موسیقی مورد اشاره در ویدیو توجه کنید و تشخیص دهید که تبلیغ کدام یک از محصولات چین چین با این ریتم هماهنگی بیشتری دارد.

نام محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۱۰ ارسال کنید تا در قرعه‌کشی هفتگی جوایز این مسابقه که مجموعه محصولات چین چین به ارزش ۱۰ میلیون ریال است شرکت کنید.

راهنمایی بیشتر اینکه این ریتم مربوط به تبلیغات یکی از محصولات جدید چین‌چین است که در آن از بادمجان استفاده شده، از سال گذشته تبلیغات تلویزیونی آن آغاز شده و بسیار مورد توجه و استقبال مصرف‌کنندگان واقع شده است.

قرعه‌کشی این مسابقه هر هفته روز شنبه به صورت زنده و در صفحه رسمی چین چین در اینستاگرام انجام می‌شود، پس حتما صفحه اینستاگرام چین چین @chinchincompany را دنبال کنید.

امیدواریم شما جزو برندگان هفتگی این قرعه‌کشی باشید.

مراسم قرعه کشی هفته دوم

مراسم قرعه کشی هفته دوم مسابقه پیامکی چین چین ساعت ۱۸ روز بیست و ششم مرداد ۹۸ برگزار و از طریق پخش زنده اینستاگرامی در صفحه رسمی چین چین پخش شد. تعداد کل شرکت‌کنندگان در مسابقه هفته دوم ۲۱۱۱۴۸ بودند که ۱۷۲۱۲۱ نفر از آن‌ها پاسخ صحیح را برای سامانه پیامکی ارسال کرده بودند. سیستم قرعه‌کشی نیز بدین صورت بود که تعداد پاسخ‌های صحیح را به ۷۰ گروه تقسیم کرده و عدد گام را محاسبه کردیم، سپس با استفاده از گردونه یک عدد کوچکتر از عدد گام را به عنوان نفر اول برنده قرعه کشی مشخص کردیم و پس از آن بقیه افراد با کمک شماره قرعه‌کشی شده و عدد گام مشخص شدند.

لازم به ذکر است نماینده محترم سازمان صدا و سیما نیز در مراسم قرعه کشی حضور داشته و بر صحت قرعه کشی نظارت داشتند. در ادامه شماره تلفن برندگان هفته دوم مسابقه پیامکی چین چین آمده است.

مراسم قرعه کشی هفته سوم

مراسم قرعه کشی هفته دوم مسابقه پیامکی چین چین ساعت ۱۸ روز دوم شهریور ۹۸ با حضور ناظر محترم سازمان صدا و سیما برگزار و از طریق پخش زنده اینستاگرامی در صفحه رسمی چین چین پخش شد. تعداد کل شرکت‌کنندگان در مسابقه هفته دوم ۱۷۷۰۰۷ بودند که ۱۳۹۱۳۹ نفر از آن‌ها پاسخ صحیح را برای سامانه پیامکی ارسال کرده بودند. سیستم قرعه‌کشی نیز بدین صورت بود که تعداد پاسخ‌های صحیح را به ۷۰ گروه تقسیم کرده و عدد گام را محاسبه کردیم، سپس با استفاده از گردونه یک عدد کوچکتر از عدد گام را به عنوان نفر اول برنده قرعه کشی مشخص کردیم و پس از آن بقیه افراد با کمک شماره قرعه‌کشی شده و عدد گام مشخص شدند.

برندگان هفته اول، دوم و سوم مسابقه پیامکی چین چین

برندگان هفته اول برندگان هفته دوم برندگان هفته سوم
۱۰۲۵۶***۰۹۳ ۹۲۷۶۹***۰۹۱ ۸۸۰۳۳***۰۹۳
۹۸۱۵۳***۰۹۳ ۰۸۴۸۲***۰۹۱ ۲۴۶۹۵***۰۹۱
۰۲۳۶۹***۰۹۳ ۷۲۷۹۸***۰۹۱ ۸۴۷۳۱***۰۹۱
۳۲۴۹۴***۰۹۱ ۹۹۹۰۹***۰۹۹ ۷۱۸۹۵***۰۹۱
۰۰۶۴۸***۰۹۳ ۶۶۴۵۲***۰۹۹ ۶۴۱۲۱***۰۹۳
۲۲۶۷۴***۰۹۱ ۰۵۵۲۹***۰۹۱ ۵۹۹۰۶***۰۹۰
۳۷۴۷۹***۰۹۱ ۶۶۶۴۱***۰۹۳ ۲۱۶۲۱***۰۹۹
۲۷۳۳۸***۰۹۳ ۲۵۴۷۹***۰۹۱ ۶۹۸۲***۰۹۰
۳۰۸۰۹***۰۹۳ ۶۰۸۴۱***۰۹۱ ۵۷۱۴۹***۰۹۱
۰۱۱۸۲***۰۹۳ ۸۰۱۲۶***۰۹۱ ۶۱۶۲۴***۰۹۳
۹۰۳۱۰***۰۹۱ ۰۰۳۹۴***۰۹۱ ۸۸۹۶۰***۰۹۱
۶۷۳۸۷***۰۹۱ ۰۲۹۳۵***۰۹۱ ۵۴۵۱۶***۰۹۹
۵۴۶۰۳***۰۹۱ ۰۸۶۵۸***۰۹۰ ۸۱۴۷۷***۰۹۱
۵۸۳۵۳***۰۹۱ ۴۸۳۰۰***۰۹۱ ۳۷۴۶۴***۰۹۹
۳۳۲۴۹***۰۹۳ ۰۰۷۵۲***۰۹۳ ۴۵۹۸۵***۰۹۱
۲۰۹۶۱***۰۹۱ ۴۲۶۷۶***۰۹۳ ۵۶۹۲۰***۰۹۱
۹۵۷۰۰***۰۹۳ ۷۹۱۳۷***۰۹۱ ۶۴۶۶۸***۰۹۳
۲۱۸۵۲***۰۹۳ ۱۹۶۴۱***۰۹۳ ۱۰۴۱۷***۰۹۳
۶۸۷۴۵***۰۹۰ ۲۶۰۰۶***۰۹۱ ۱۳۰۵۰***۰۹۱
۸۲۰۷۷***۰۹۳ ۸۱۱۶۹***۰۹۱ ۴۰۸۰۰***۰۹۰
۸۹۱۱۸***۰۹۰ ۹۳۷۴۶***۰۹۰ ۷۶۵۸۵***۰۹۳
۷۸۶۲۶***۰۹۱ ۳۴۳۶۶***۰۹۱ ۸۴۴۰۶***۰۹۱
۸۶۳۳۹***۰۹۱ ۶۰۵۲۴***۰۹۱ ۹۹۴۲۳***۰۹۱
۲۵۶۶۶***۰۹۳ ۷۲۸۳۴***۰۹۱ ۴۸۵۹۷***۰۹۳
۷۰۱۵۲***۰۹۱ ۱۳۶۷۷***۰۹۰ ۴۰۲۹۲***۰۹۳
۴۲۰۱۸***۰۹۳ ۸۸۸۲۸***۰۹۰ ۷۴۲۲۶***۰۹۱
۱۷۹۵۷***۰۹۰ ۶۶۳۹۲***۰۹۱ ۷۹۷۵۹***۰۹۳
۲۵۹۹۶***۰۹۱ ۶۴۵۷۶***۰۹۱ ۵۹۴۲۴***۰۹۱
۸۹۱۳۱***۰۹۱ ۱۰۴۳۵***۰۹۱ ۸۱۳۷۶***۰۹۱
۲۳۸۶۰***۰۹۳ ۰۵۳۰۷***۰۹۹ ۲۶۱۸۰***۰۹۱
۷۲۶۷۵***۰۹۳ ۳۰۰۵۸***۰۹۱ ۷۲۲۲۴***۰۹۳
۱۱۴۳۲***۰۹۱ ۹۲۴۹۹***۰۹۰ ۵۷۹۲۵***۰۹۱
۳۲۴۶۰***۰۹۳ ۰۳۷۸۳***۰۹۱ ۲۶۰۷۵***۰۹۹
۹۱۳۶۰***۰۹۱ ۸۶۴۵۶***۰۹۱ ۲۲۳۶۹***۰۹۱
۰۵۰۸۷***۰۹۱ ۷۶۸۸۲***۰۹۳ ۵۱۴۷۱***۰۹۱
۵۴۶۴۲***۰۹۱ ۷۵۴۰۳***۰۹۱ ۴۵۰۸۲***۰۹۳
۰۲۶۲۹***۰۹۹ ۴۹۶۱۸***۰۹۱ ۵۹۲۹۳***۰۹۲
۹۶۵۵۴***۰۹۱ ۱۳۲۶۴***۰۹۱ ۴۸۶۶۵***۰۹۳
۱۸۷۴۳***۰۹۱ ۸۳۴۸۸***۰۹۹ ۴۸۱۸۷***۰۹۳
۷۰۷۷۱***۰۹۱ ۷۷۰۶۶***۰۹۱ ۹۹۱۲۸***۰۹۲
۹۶۲۷۶***۰۹۱ ۰۶۶۷۵***۰۹۱ ۱۶۲۰۶***۰۹۰
۲۴۴۸۳***۰۹۱ ۱۱۹۲۰***۰۹۱ ۵۵۴۳۰***۰۹۱
۷۹۶۱۳***۰۹۱ ۰۷۵۴۸***۰۹۱ ۴۷۸۸۹***۰۹۱
۹۵۴۴۲***۰۹۰ ۷۱۶۳۸***۰۹۱ ۸۸۲۳۲***۰۹۳
۸۷۸۲۱***۰۹۱ ۵۱۴۴۱***۰۹۱ ۷۹۵۸***۰۹۳
۷۷۰۰۷***۰۹۳ ۸۹۳۸۵***۰۹۰ ۸۳۰۳۲***۰۹۱
۴۳۸۹۰***۰۹۳ ۸۸۹۶۲***۰۹۱ ۳۴۵۷۲***۰۹۱
۰۴۶۵۴***۰۹۳ ۳۹۱۹۳***۰۹۱ ۱۹۱۴۶***۰۹۱
۲۶۱۳۲***۰۹۳ ۲۱۹۳۰***۰۹۳ ۲۴۶۷۱***۰۹۱
۰۸۹۵۹***۰۹۱ ۴۹۲۲۳***۰۹۱ ۵۰۵۶۳***۰۹۰
۹۲۲۶۲***۰۹۱ ۹۹۰۸۶***۰۹۳ ۷۳۹۱۸***۰۹۱
۰۱۶۹۴***۰۹۳ ۹۳۴۵۵***۰۹۱ ۸۶۱۸۸***۰۹۱
۰۰۰۷۶***۰۹۱ ۶۷۲۱۰***۰۹۱ ۱۸۲۴۱***۰۹۲
۶۴۲۸۱***۰۹۱ ۷۱۹۸۴***۰۹۱ ۲۵۷۱۲***۰۹۳
۶۴۳۷۹***۰۹۱ ۶۳۵۰۴***۰۹۳ ۴۷۰۹۳***۰۹۳
۳۸۶۴۳***۰۹۱ ۹۹۶۲۷***۰۹۱ ۱۹۵۱۹***۰۹۳
۸۱۲۴۳***۰۹۱ ۶۳۷۷۳***۰۹۳ ۵۳۰۸۹***۰۹۱
۸۶۴۰۴***۰۹۱ ۸۴۱۲۹***۰۹۱ ۸۲۵۱۱***۰۹۱
۹۳۹۶۴***۰۹۳ ۴۲۸۶۴***۰۹۳ ۴۸۸۹۱***۰۹۳
۲۷۶۹۵***۰۹۰ ۶۵۸۳۴***۰۹۳ ۱۹۳۲۳***۰۹۱
۰۹۰۵۲***۰۹۱ ۵۹۷۷۱***۰۹۳ ۳۱۹۹۸***۰۹۳
۲۵۷۳۸***۰۹۳ ۲۰۵۴۱***۰۹۰ ۲۴۹۴۷***۰۹۱
۹۴۷۶۱***۰۹۱ ۷۴۱۱۰***۰۹۰ ۶۹۲۷۲***۰۹۱
۳۴۴۶۵***۰۹۲ ۲۴۶۱۰***۰۹۱ ۱۴۹۳۰***۰۹۱
۰۹۸۹۴***۰۹۳ ۶۰۹۲۹***۰۹۳ ۹۸۳۲۴***۰۹۱
۷۱۸۹۹***۰۹۱ ۲۸۸۷۵***۰۹۱ ۸۹۶۲***۰۹۳
۳۶۱۰۸***۰۹۱ ۹۶۴۷۲***۰۹۱ ۴۹۵۷۹***۰۹۱
۲۳۴۲۵***۰۹۱ ۳۶۰۸۵***۰۹۳ ۲۰۵۴۵***۰۹۱
۳۱۳۶۸***۰۹۱ ۱۵۱۳۵***۰۹۳ ۴۷۷۰۸***۰۹۱
۰۷۹۷۰***۰۹۱ ۹۷۳۰۰***۰۹۰ ۲۳۸۹۲***۰۹۱