چین‌چین منتخب یکصد برند برتر و ارزش آفرین سال 95

photo_2017-09-03_10-11-16

همایش سالانه یکصد برند برتر و ارزش آفرین کشور در اسفند ماه سال 1395 برگزار و طی آن با اهدای تندیس از یکصد برند برتر کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد.

با کمال افتخار مجتمع کشت و صنعت چین چین نیز به همراه دریافت تندیس زرین اجلاس ،یکی از سازمان های برگزیده سال 1395 انتخاب و معرفی شد.
لازم به ذکر است که مراسم تجلیل با همکاری جمع مدیریت جهانی و به هیئت داوری روسای مجمع مدیریت جهانی برگزار گردید.