گوجه‌فرنگی

بهترین نوع چاقو برای برش زدن گوجه‌فرنگی کدام است؟

با چاقوی مناسب برش بزنید، حلقه حلقه کنید یا خرد کنید.

گوجه‌فرنگی‌های رسیده و آبدار یکی از بهترین قسمت‌های تابستان هستند. هر سال برای چند ماه ارزشمند و فوق‌العاده، گوجه‌فرنگی‌های طبیعی رسیده در گرما را با طیف‌های رنگی، اندازه‌ها و شکل‌های گوناگون می‌توان در بازارهای میوه‌فروشی پیدا کرد. این یک اتفاق زیباست.

چاقوی دندانه‌دار، چه کوچک و چه بزرگ، حتی زمانیکه در تیزترین حالتش نباشد، پوست گوجه‌فرنگی را به جای همزمان بریدن، قبل از گوشت آن می‌شکافد. سوراخ کردن ابتدایی پوست گوجه‌فرنگی مانع نرم و خرد شدن گوشت آن و راه افتادن آب گوجه‌فرنگی می‌شود، آنچه افراد را از برش زدن گوجه‌فرنگی بدون چاقوی دندانه‌دار متنفر می‌کند. چاقوهای سرامیکی چاقوی مورد علاقه‌ی سرآشپزها است، آن‌ها مدت زمان بیشتری تیز می‌مانند و سبک هستند که مانع خرد و نرم شدن گوشت خوشمزه‌ی گوجه‌فرنگی می‌شوند.

برای در‌آوردن قسمت میانی گوجه‌فرنگی قسمت مخروطی‌شکل بی‌مزه‌ی چسبیده به ساقه را جدا کنید. قبل از برش زدن هنوز به یک چاقوی کوچک و تیز پوست‌کنی احتیاج دارید. نوک چاقو را با زاویه‌ی مناسب فرو کنید و دور ساقه را ببرید، سپس قسمت میانی گوجه فرنگی را بیرون بکشید و دور بریزید. پس از اینکه قسمت میانی در‌آمد، گوجه‌فرنگی را ببرید و خرد کنید و برحسب نیاز دانه‌های گوجه‌فرنگی را در‌آورید یا بگذارید بمانند. گوجه‌فرنگی‌های تازه را از روی تخته برش برداشته و داخل غذا بریزید.